Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jablonka2150 SGWaAP
0.297jablonka2782 SGWaAP
0.411Lomný1116 SGWaAP
0.414oravská_Polhora2660 SGWaAP
0.426Vyšný8987 SGWaAP
0.433Oravský_Polhora2309 SGWaAP
0.436Nižný6861 SGWaAP
0.436vyšná6392 SGWaAP
0.440Trstená32109 SGWaAP
0.444Kamenica13538 SGWaAP
0.448nižný6684 SGWaAP
0.462Nižná28778 SGWaAP
0.462bukovina2170 SGWaAP
0.462Sucho_Hor1218 SGWaAP