Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000JZR2449 SGWaAP
0.183Juhoslovanský_zväzová1164 SGWaAP
0.282juhoslovanská_zväzová527 SGWaAP
0.458bosniansky_Srb4468 SGWaAP
0.459južné_Osetsko4617 SGWaAP
0.478Kosovo61689 SGWaAP
0.484Juhoslávia39201 SGWaAP
0.493Slobodan_Miloševič4088 SGWaAP
0.502bývalá_Juhoslávia13382 SGWaAP
0.523Abcházsko5568 SGWaAP
0.524ruská_federácia27279 SGWaAP
0.526bombardovanie_Juhoslávia1360 SGWaAP
0.533severoatlantická_aliancia7017 SGWaAP
0.542Severoatlantický_aliancia6642 SGWaAP
0.542Srbsko107024 SGWaAP
0.547nezávislosť_Kosovo3367 SGWaAP