Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jún3430 SGWaAP
0.189Júl2383 SGWaAP
0.240Apríl2925 SGWaAP
0.286September4666 SGWaAP
0.318December6638 SGWaAP
0.349Január2699 SGWaAP
0.366Február2585 SGWaAP
0.431Máj6096 SGWaAP
0.450Marec4785 SGWaAP
0.560júl596698 SGWaAP
0.579jún735909 SGWaAP
0.580december630843 SGWaAP
0.582október688375 SGWaAP