Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Júl2383 SGWaAP
0.189Jún3430 SGWaAP
0.255Apríl2925 SGWaAP
0.297Január2699 SGWaAP
0.310September4666 SGWaAP
0.341December6638 SGWaAP
0.381Február2585 SGWaAP
0.420Máj6096 SGWaAP
0.467Marec4785 SGWaAP
0.516júl596698 SGWaAP
0.548jún735909 SGWaAP
0.554august593394 SGWaAP
0.554október688375 SGWaAP
0.562január710927 SGWaAP
0.563december630843 SGWaAP
0.566apríl668430 SGWaAP
0.575máj809107 SGWaAP
0.580september792867 SGWaAP
0.585marec715820 SGWaAP
0.586február553236 SGWaAP
0.588november690898 SGWaAP