Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jánovo_evanjelium3409 SGWaAP
0.164Matúšovo_evanjelium2166 SGWaAP
0.356evanjelium124300 SGWaAP
0.378Zjavenie7638 SGWaAP
0.378prorok_Izaiáš4386 SGWaAP
0.381List_Hebrej1044 SGWaAP
0.394list_Korinťan2575 SGWaAP
0.397Jánovo1772 SGWaAP
0.411Evanjelium7313 SGWaAP
0.417Izaiáš9340 SGWaAP
0.425sväté_písmo27168 SGWaAP
0.428apoštol102956 SGWaAP
0.432evanjeliový3232 SGWaAP
0.448prorok_Ezechiel951 SGWaAP
0.450Písmo24389 SGWaAP
0.451Skutok2984 SGWaAP
0.465Ježišov26674 SGWaAP
0.467blahoslavenstvo4311 SGWaAP
0.468podobenstvo23682 SGWaAP