Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jánovo1772 SGWaAP
0.312Pavlovo2674 SGWaAP
0.333Matúšovo611 SGWaAP
0.382Ježišovo38510 SGWaAP
0.384Petrovo3089 SGWaAP
0.397Jánovo_evanjelium3409 SGWaAP
0.426Matúšovo_evanjelium2166 SGWaAP
0.433mesiášske913 SGWaAP
0.446Evanjelium7313 SGWaAP
0.447prorocké3852 SGWaAP
0.448Tomášovo1185 SGWaAP
0.456evanjelium124300 SGWaAP
0.456Zjavenie7638 SGWaAP
0.460Jozefovo753 SGWaAP
0.461Ježišov26674 SGWaAP
0.469starozákonné1413 SGWaAP
0.472božie169284 SGWaAP
0.474apoštol102956 SGWaAP
0.475novozákonné722 SGWaAP
0.481Máriino3779 SGWaAP
0.489evanjeliové1982 SGWaAP