Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000János_Esterházy580 SGWaAP
0.569Esterházy4024 SGWaAP
0.573Imre_Nagy637 SGWaAP
0.590esterházy2008 SGWaAP
0.599Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.603Tiso32737 SGWaAP
0.608Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.609Hlinkov1320 SGWaAP
0.619černovská_tragédia525 SGWaAP
0.622Vojtech_Tuka1388 SGWaAP
0.627ľudácky1786 SGWaAP
0.630Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.632ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.649Vladimír_Clementis2193 SGWaAP