Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000János10859 SGWaAP
0.126István12378 SGWaAP
0.179Lajos6195 SGWaAP
0.205Sándor8357 SGWaAP
0.205László16911 SGWaAP
0.230Péter10450 SGWaAP
0.260Ferenc13329 SGWaAP
0.269Pál6937 SGWaAP
0.275Imre5524 SGWaAP
0.284Árpád4345 SGWaAP
0.298Gábor18578 SGWaAP
0.298Zoltán29905 SGWaAP