Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jánošíkovo576 SGWaAP
0.562Jánošíkova5544 SGWaAP
0.600Jánošík50945 SGWaAP
0.610Jánošíkov5488 SGWaAP
0.616Terchová35548 SGWaAP
0.620Oravský16805 SGWaAP
0.629Liptovský17468 SGWaAP
0.640liptovský27458 SGWaAP
0.644zbojnícky3049 SGWaAP
0.644zbojnícke518 SGWaAP
0.650liptovská23546 SGWaAP
0.652oravská22415 SGWaAP
0.665zbojnícky_kapitán833 SGWaAP
0.670oravský19985 SGWaAP
0.671Juro_Jánošík1018 SGWaAP
0.673zbojnícka4419 SGWaAP
0.676Bytčiansky834 SGWaAP
0.678jánošíkovská1704 SGWaAP
0.678Janko_Kráľ11129 SGWaAP
0.680Zbojnícky1723 SGWaAP
0.680Ráztoka1232 SGWaAP
0.680Štúrovo7800 SGWaAP
0.682Turčiansky11073 SGWaAP