Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jánošíkov5488 SGWaAP
0.431terchovský2879 SGWaAP
0.502zbojnícky3049 SGWaAP
0.531Goralský740 SGWaAP
0.548Terchová35548 SGWaAP
0.561Terchovský2244 SGWaAP
0.589Jánošík50945 SGWaAP
0.589goralský2356 SGWaAP
0.596folklórna_slávnosť7017 SGWaAP
0.608folklórny24758 SGWaAP
0.610Jánošíkovo576 SGWaAP
0.615Folklórny_slávnosť943 SGWaAP
0.617jánošíkovský781 SGWaAP
0.617oravský19985 SGWaAP
0.630Jánošíkova5544 SGWaAP
0.633budzogáň1755 SGWaAP
0.634terchovská2616 SGWaAP
0.637Zbojnícky1723 SGWaAP
0.638zbojnícky_kapitán833 SGWaAP
0.643gajdošský557 SGWaAP
0.644kysucký10800 SGWaAP