Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Izraelita11699 SGWaAP
0.222izraelita1820 SGWaAP
0.369Hebrej3585 SGWaAP
0.388Hospodin53894 SGWaAP
0.396pohan25230 SGWaAP
0.425egyptské_otroctvo947 SGWaAP
0.465Mojžiš49188 SGWaAP
0.469prorok66430 SGWaAP
0.483prorok_Jeremiáš1612 SGWaAP
0.487Abrahámov1994 SGWaAP