Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Izraelčan13587 SGWaAP
0.225Palestínčan29588 SGWaAP
0.396Iračan9038 SGWaAP
0.428palestínsky28650 SGWaAP
0.432Sýrčan7460 SGWaAP
0.453Američan189577 SGWaAP
0.456židovský_osadník1210 SGWaAP
0.463Armén6688 SGWaAP
0.471Kurd11927 SGWaAP
0.474Arab26886 SGWaAP
0.492Albánec11426 SGWaAP
0.493Maročan2576 SGWaAP
0.495izraelský59622 SGWaAP
0.499Moslim3565 SGWaAP