Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ivan_Hrozný1351 SGWaAP
0.382cár13306 SGWaAP
0.474ruský_cár3364 SGWaAP
0.490cárovná2147 SGWaAP
0.522cársky2931 SGWaAP
0.551cárske986 SGWaAP
0.552Alexander_Macedónsky887 SGWaAP
0.557imperátor2803 SGWaAP
0.558Paša1030 SGWaAP
0.568cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.569dekabrista431 SGWaAP
0.571Napoleon19225 SGWaAP
0.575cárov465 SGWaAP
0.579knieža54086 SGWaAP
0.582rímsky_cisár5459 SGWaAP
0.583cárska3983 SGWaAP
0.589Napoleon_Bonaparte2287 SGWaAP