Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000István12378 SGWaAP
0.126János10859 SGWaAP
0.175Lajos6195 SGWaAP
0.181László16911 SGWaAP
0.221Sándor8357 SGWaAP
0.257Ferenc13329 SGWaAP
0.262Péter10450 SGWaAP
0.264Gábor18578 SGWaAP
0.265Imre5524 SGWaAP
0.267Árpád4345 SGWaAP
0.271Attila15567 SGWaAP
0.294Zoltán29905 SGWaAP
0.315Pál6937 SGWaAP