Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Istrijský761 SGWaAP
0.321istrijská990 SGWaAP
0.580Devínsky17639 SGWaAP
0.585Balkánsky801 SGWaAP
0.599devínska15206 SGWaAP
0.614Záhrebský420 SGWaAP
0.616mlynská4633 SGWaAP
0.622Vajnorský6517 SGWaAP
0.626Mlynský5015 SGWaAP
0.626riazanská1020 SGWaAP
0.631Panónsky2119 SGWaAP
0.635Detviansky1370 SGWaAP
0.640panónska3259 SGWaAP
0.641budatínska921 SGWaAP
0.643jadranská1423 SGWaAP
0.646Gaštanový1482 SGWaAP
0.649Palisáda2145 SGWaAP