Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Istanbulský_dohovor1481 SGWaAP
0.085istanbulský_dohovor2055 SGWaAP
0.514registrované_partnerstvo11055 SGWaAP
0.538migračný_pakt559 SGWaAP
0.568euroústava3681 SGWaAP
0.572ratifikácia12980 SGWaAP
0.589homosexuálne_partnerstvo1080 SGWaAP
0.593interrupčný1918 SGWaAP
0.604homosexuálne_manželstvo2823 SGWaAP
0.609juvenilná_justícia666 SGWaAP
0.613Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.630antidiskriminačná_legislatíva752 SGWaAP
0.634lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.652pakt19044 SGWaAP
0.656antidiskriminačný5161 SGWaAP
0.659interrupcia23544 SGWaAP
0.660náhradné_materstvo1084 SGWaAP