Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Islandský561 SGWaAP
0.440islandská5959 SGWaAP
0.577islandský6006 SGWaAP
0.621Dánsky551 SGWaAP
0.626Indonézsky869 SGWaAP
0.647Holandský2747 SGWaAP
0.653Cyperský1309 SGWaAP
0.658Albánsky877 SGWaAP
0.665Írsky2022 SGWaAP
0.668Slovinský2211 SGWaAP
0.669Britský10910 SGWaAP
0.672Austrálsky2573 SGWaAP
0.674Estónsky532 SGWaAP
0.676dánske_kráľovstvo856 SGWaAP
0.679islandské987 SGWaAP
0.679Peruánsky429 SGWaAP
0.679estónska3657 SGWaAP
0.681Mongolský544 SGWaAP
0.684Škandinávsky489 SGWaAP
0.685Island45693 SGWaAP
0.687Portugalský1254 SGWaAP
0.690Kanadský4199 SGWaAP
0.691juhoafrická4739 SGWaAP
0.693Mexický1159 SGWaAP
0.693Brazílsky1350 SGWaAP