Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Island45693 SGWaAP
0.330Nórsko86347 SGWaAP
0.377Faerský_ostrov1504 SGWaAP
0.406faerský_ostrov1518 SGWaAP
0.416Malta35537 SGWaAP
0.433Kostarika9099 SGWaAP
0.434Írsko91483 SGWaAP
0.450Portugalsko79466 SGWaAP
0.458Dánsko78320 SGWaAP
0.460Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.461Škótsko32604 SGWaAP
0.468Fínsko90895 SGWaAP
0.468Island12864 SGWaAP
0.469Cyprus56320 SGWaAP
0.475Švédsko125486 SGWaAP
0.478Zéland30227 SGWaAP
0.480Kanada153866 SGWaAP
0.483Jamajka10004 SGWaAP
0.490Albánsko25340 SGWaAP
0.493Slovinsko80021 SGWaAP
0.500Estónsko34538 SGWaAP
0.503Austrália121328 SGWaAP
0.513Bulharsko90408 SGWaAP