Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Islamský13675 SGWaAP
0.235islamský33673 SGWaAP
0.318militantná5149 SGWaAP
0.350islamský_radikál1503 SGWaAP
0.356islamský_extrémista1384 SGWaAP
0.388militantné_hnutie1832 SGWaAP