Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Irak125153 SGWaAP
0.147Afganistan75880 SGWaAP
0.185Sýria97981 SGWaAP
0.223Jemen11879 SGWaAP
0.228Líbya33086 SGWaAP
0.243Libanon22686 SGWaAP
0.305Somálsko11343 SGWaAP
0.343Pakistan36417 SGWaAP
0.348iracká21617 SGWaAP
0.350Sudán12918 SGWaAP
0.354Irán91996 SGWaAP
0.355Kurd11927 SGWaAP
0.361Kuvajt11323 SGWaAP
0.374Gaza17209 SGWaAP
0.376Eritrea3373 SGWaAP
0.377Bagdad17727 SGWaAP
0.380Čečensko14663 SGWaAP
0.381iracký20348 SGWaAP
0.392Saudský_Arábia27261 SGWaAP