Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ipeľský1721 SGWaAP
0.301ipeľská1106 SGWaAP
0.438ipeľský1080 SGWaAP
0.457hronská1789 SGWaAP
0.472Žitavský1182 SGWaAP
0.472Kosihy3661 SGWaAP
0.497Šahy14767 SGWaAP
0.510Lučenský414 SGWaAP
0.510Krupinský747 SGWaAP
0.513Družstevný4326 SGWaAP
0.515rimavská2674 SGWaAP
0.521Novozámocký1905 SGWaAP