Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Interpretácia553 SGWaAP
0.587Literatúra3610 SGWaAP
0.604Konfrontácia451 SGWaAP
0.620Kontext880 SGWaAP
0.637interpretácia102833 SGWaAP
0.651Teória2887 SGWaAP
0.652Geometria560 SGWaAP
0.666Problematika1944 SGWaAP
0.667Filozofický2042 SGWaAP
0.668Ilustrácia886 SGWaAP
0.671Osnova412 SGWaAP
0.674Filozofia1529 SGWaAP
0.679Formálny604 SGWaAP
0.680Odraz649 SGWaAP
0.681Dialóg3109 SGWaAP
0.682Vnímanie475 SGWaAP
0.683Zhrnutie1262 SGWaAP
0.685Próza798 SGWaAP
0.686Vybraný4386 SGWaAP
0.688Dramaturgia508 SGWaAP
0.689Systematický768 SGWaAP
0.691Liturgický734 SGWaAP
0.692Analýza2643 SGWaAP
0.693Náboženský2045 SGWaAP
0.693Metodika1577 SGWaAP