Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Inteligencia791 SGWaAP
0.551inteligencia85222 SGWaAP
0.573Myslenie582 SGWaAP
0.578Myseľ2733 SGWaAP
0.591Vedomie2926 SGWaAP
0.637Poznanie1525 SGWaAP
0.641Bytosť1204 SGWaAP
0.644Dokonalosť670 SGWaAP
0.650Univerzum1433 SGWaAP
0.658Evolúcia557 SGWaAP
0.664Absolútno1206 SGWaAP
0.670sebauvedomenie3483 SGWaAP
0.680Emocionálny476 SGWaAP
0.685transcendentálna2050 SGWaAP
0.685Kreativita609 SGWaAP
0.691Bytie2036 SGWaAP
0.691Tvorca2005 SGWaAP
0.696emocionálna_inteligencia3010 SGWaAP
0.698transcendencia2468 SGWaAP
0.699Logika470 SGWaAP
0.704Filozofia1529 SGWaAP
0.706Kozmický666 SGWaAP
0.707Ľudstvo964 SGWaAP
0.709Múdrosť2109 SGWaAP