Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Infoservis531 SGWaAP
0.553spoločenská_Rubrika1086 SGWaAP
0.577riadková_Inzercia692 SGWaAP
0.596spoločenská_Kronika2816 SGWaAP
0.607Rubrika851 SGWaAP
0.622infoservis2198 SGWaAP
0.622Publicistika711 SGWaAP
0.653Spravodajstvo2875 SGWaAP
0.664kompas_Fanúšik1146 SGWaAP
0.672letný_Špeciál1437 SGWaAP
0.681Inzercia36952 SGWaAP
0.707Marketing3270 SGWaAP
0.711Kultúra10299 SGWaAP
0.716Pôsobnosť483 SGWaAP
0.737Magazín1799 SGWaAP
0.737galanta425 SGWaAP
0.737Aktualita5844 SGWaAP
0.739Legislatíva800 SGWaAP
0.740Juhozápad591 SGWaAP
0.742Región7142 SGWaAP