Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Informatika2403 SGWaAP
0.276informatika54704 SGWaAP
0.382aplikovaná_informatika2256 SGWaAP
0.420Aplikovaný1533 SGWaAP
0.456Biológia1311 SGWaAP
0.457Geografia1260 SGWaAP
0.461Elektrotechnika761 SGWaAP
0.469Matematika508 SGWaAP
0.476Chémia1678 SGWaAP
0.501matematika128370 SGWaAP
0.503geografia24113 SGWaAP
0.507Didaktika556 SGWaAP
0.515informatická3680 SGWaAP
0.518informatická_výchova1698 SGWaAP
0.520environmentalistika3785 SGWaAP
0.527Študijný2236 SGWaAP
0.528Dejepis1008 SGWaAP
0.532strojníctvo813 SGWaAP
0.542Matematik594 SGWaAP
0.543Počítačový762 SGWaAP
0.553Vyučovanie763 SGWaAP
0.558didaktika8698 SGWaAP
0.558Bakalársky1052 SGWaAP
0.559Učebný1513 SGWaAP