Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Individuálny2219 SGWaAP
0.441Skupinový1749 SGWaAP
0.594Samostatný3248 SGWaAP
0.607individuálna161220 SGWaAP
0.622skupinová31330 SGWaAP
0.637Konzultácia739 SGWaAP
0.640individuálne69305 SGWaAP
0.640Špecifický1103 SGWaAP
0.640Jednotlivý2861 SGWaAP
0.645individuálny128156 SGWaAP
0.645Stravovanie1480 SGWaAP
0.651Priebežný870 SGWaAP
0.654Vypracovanie1337 SGWaAP
0.656Vlastný10052 SGWaAP
0.656Prezentácia3972 SGWaAP
0.661Aktívny8132 SGWaAP
0.661Osobný10747 SGWaAP
0.663Podporný1590 SGWaAP
0.667Komplexný5952 SGWaAP
0.669Školenie1726 SGWaAP
0.670Krátkodobý1650 SGWaAP
0.671Realizácia1596 SGWaAP
0.671Doplnkový1354 SGWaAP
0.672Vybavenie2474 SGWaAP
0.672Celoročný479 SGWaAP
0.672Získanie485 SGWaAP
0.672Poskytovanie2110 SGWaAP
0.673Klasifikácia1488 SGWaAP
0.676Vytváranie1197 SGWaAP
0.676Motivácia1515 SGWaAP
0.677Komunikácia1494 SGWaAP
0.678Motivačný1321 SGWaAP
0.680Vzdelávací3842 SGWaAP
0.680Flexibilita473 SGWaAP
0.681Pravidelný794 SGWaAP
0.681Plánovanie1499 SGWaAP
0.683individuálne86444 SGWaAP
0.684Rozdelenie1890 SGWaAP
0.685Metóda7160 SGWaAP
0.685Charakteristika2838 SGWaAP
0.686Povinný2249 SGWaAP
0.686Voliteľný1516 SGWaAP
0.686Poradenstvo1665 SGWaAP
0.686Ostatný6760 SGWaAP
0.688Modul5704 SGWaAP
0.688Projektový3005 SGWaAP
0.689Činnosť2736 SGWaAP