Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Individuálny2219 SGWaAP
0.441Skupinový1749 SGWaAP
0.594Samostatný3248 SGWaAP
0.607individuálna161220 SGWaAP
0.622skupinová31330 SGWaAP
0.637Konzultácia739 SGWaAP
0.640individuálne69305 SGWaAP
0.640Špecifický1103 SGWaAP
0.640Jednotlivý2861 SGWaAP
0.645individuálny128156 SGWaAP
0.645Stravovanie1480 SGWaAP
0.651Priebežný870 SGWaAP
0.654Vypracovanie1337 SGWaAP
0.656Vlastný10052 SGWaAP
0.656Prezentácia3972 SGWaAP
0.661Aktívny8132 SGWaAP
0.661Osobný10747 SGWaAP
0.663Podporný1590 SGWaAP
0.667Komplexný5952 SGWaAP
0.669Školenie1726 SGWaAP
0.670Krátkodobý1650 SGWaAP
0.671Realizácia1596 SGWaAP
0.671Doplnkový1354 SGWaAP
0.672Vybavenie2474 SGWaAP