Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000India148157 SGWaAP
0.238Indonézia27622 SGWaAP
0.287Japonsko165460 SGWaAP
0.297Thajsko37895 SGWaAP
0.299Ázia109083 SGWaAP
0.302Malajzia19454 SGWaAP
0.303juhovýchodná_Ázia12793 SGWaAP
0.313Čína313297 SGWaAP
0.326Pakistan36417 SGWaAP
0.329Vietnam39128 SGWaAP
0.330Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.332Laos4809 SGWaAP
0.349Peru21613 SGWaAP
0.358Afrika149659 SGWaAP
0.373Etiópia14068 SGWaAP
0.373Kórea22259 SGWaAP
0.377Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.378Filipíny20239 SGWaAP
0.397Tibet18504 SGWaAP
0.398Srí_Lanka14893 SGWaAP
0.398Nepál15039 SGWaAP
0.399Bangladéš8243 SGWaAP
0.400Juhovýchodný_Ázia713 SGWaAP