Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Indián33608 SGWaAP
0.092indián15568 SGWaAP
0.249indiánsky_kmeň3036 SGWaAP
0.295domorodý_kmeň1659 SGWaAP
0.300domorodec25183 SGWaAP
0.307domorodý8764 SGWaAP
0.394aborigén874 SGWaAP
0.421apač2378 SGWaAP
0.430domorodé_obyvateľstvo1690 SGWaAP
0.431severoamerický_Indián546 SGWaAP
0.441indiánsky10502 SGWaAP
0.447Apač1118 SGWaAP
0.465indiánska8887 SGWaAP
0.492indiánske3957 SGWaAP
0.497amazonský1214 SGWaAP
0.498Eskimák2864 SGWaAP
0.503beloch15794 SGWaAP
0.514kolonizátor4018 SGWaAP