Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Inštitucionálny636 SGWaAP
0.612Implementácia1215 SGWaAP
0.624Uplatňovanie402 SGWaAP
0.640Politický6217 SGWaAP
0.644Štrukturálny585 SGWaAP
0.648Systematický768 SGWaAP
0.648Inštitúcia857 SGWaAP
0.650Personálny2813 SGWaAP
0.651Infraštruktúra1256 SGWaAP
0.657Zlepšovanie412 SGWaAP
0.662Vzdelávanie7976 SGWaAP
0.664Formálny604 SGWaAP
0.665Rozvoj2153 SGWaAP
0.667Ekonomický9029 SGWaAP
0.668Štruktúra1679 SGWaAP
0.668Východisko1009 SGWaAP
0.669Spolupráca1968 SGWaAP
0.672Zdravotníctvo615 SGWaAP
0.674Zamestnanosť1654 SGWaAP
0.678Podporný1590 SGWaAP
0.678Štipendijný403 SGWaAP