Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Inštitúcia857 SGWaAP
0.601Orgán717 SGWaAP
0.602Hospodárstvo905 SGWaAP
0.627Subjekt950 SGWaAP
0.635Školstvo2159 SGWaAP
0.636Vzdelávanie7976 SGWaAP
0.643Politický6217 SGWaAP
0.648Inštitucionálny636 SGWaAP
0.648Pôsobnosť483 SGWaAP
0.650Vzdelávací3842 SGWaAP
0.651Publikácia412 SGWaAP
0.654Legislatíva800 SGWaAP
0.660Postavenie1266 SGWaAP
0.673Právnický1996 SGWaAP
0.674Personálny2813 SGWaAP
0.675Integračný524 SGWaAP
0.682inštitúcia468506 SGWaAP
0.682Zdravotníctvo615 SGWaAP
0.683Sociálny2924 SGWaAP
0.686Financie3358 SGWaAP
0.687Organizácia3666 SGWaAP
0.687Systematický768 SGWaAP
0.688Neziskový952 SGWaAP
0.689Cezhraničný1090 SGWaAP
0.692Politika1894 SGWaAP