Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Implementačný427 SGWaAP
0.453implementačná_agentúra1455 SGWaAP
0.537Monitorovací_výbor624 SGWaAP
0.543implementačná2228 SGWaAP
0.550Zamestnanosť1654 SGWaAP
0.570MPSVR7957 SGWaAP
0.574centrálny_koordinačný697 SGWaAP
0.578Monitorovací555 SGWaAP
0.578Sektorový_operačný508 SGWaAP
0.601sektorový_operačný1055 SGWaAP
0.608sprostredkovateľský_orgán2828 SGWaAP