Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ilustrácia886 SGWaAP
0.497Kresba850 SGWaAP
0.526ilustrácia75926 SGWaAP
0.534Publikácia412 SGWaAP
0.569Edícia1668 SGWaAP
0.573Vydavateľstvo9145 SGWaAP
0.578Väzba2562 SGWaAP
0.585Rok_vydanie3414 SGWaAP
0.586Preklad3487 SGWaAP
0.587Fragment1588 SGWaAP
0.589SPN4635 SGWaAP
0.601Knižný4482 SGWaAP
0.604Próza798 SGWaAP
0.609Literatúra3610 SGWaAP
0.613Fotografia4411 SGWaAP
0.624Jazyk7629 SGWaAP
0.626Vydavateľ3606 SGWaAP
0.628Autor19312 SGWaAP
0.634Autorský1453 SGWaAP
0.636Dušan_Kállay1290 SGWaAP