Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ilava33718 SGWaAP
0.324Púchov92778 SGWaAP
0.345považská_Bystrica65509 SGWaAP
0.362Považský_Bystrica37177 SGWaAP
0.362Bytča47389 SGWaAP
0.372Dubnica127638 SGWaAP
0.384Hlohovec84655 SGWaAP
0.412Bánovce56101 SGWaAP
0.421Nemšová18572 SGWaAP
0.423Bebrava36857 SGWaAP
0.428stará_Turá19321 SGWaAP
0.439Beluša14475 SGWaAP
0.439Leopoldov16269 SGWaAP
0.450Sereď75921 SGWaAP
0.452Galanta72848 SGWaAP
0.459Prievidza217539 SGWaAP
0.462Rajec23255 SGWaAP
0.470Kysucký_Nový18594 SGWaAP
0.475trenčianska_Teplá5453 SGWaAP