Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ikar9889 SGWaAP
0.173Slovart6551 SGWaAP
0.279vydavateľstvo_Slovart4632 SGWaAP
0.383Evitapress1303 SGWaAP
0.398vydavateľstvo_Ikar7166 SGWaAP
0.413Vydavateľstvo9145 SGWaAP
0.420Kalligram4041 SGWaAP
0.470vydavateľstvo_Fragment654 SGWaAP
0.496Perfektum1420 SGWaAP
0.518Knižný4482 SGWaAP
0.523Vydavateľstvo_Matica1395 SGWaAP