Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Igor_Hochel862 SGWaAP
0.296Valér_Mikula890 SGWaAP
0.378Etela_Farkašová1764 SGWaAP
0.410Braňo_Hochel777 SGWaAP
0.412Buzássy2179 SGWaAP
0.425Lenčo1607 SGWaAP