Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.304Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.389primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.392námestie301334 SGWaAP
0.398Rybný_námestie1038 SGWaAP
0.400Hodžovo_námestie4274 SGWaAP
0.401trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.403františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.406Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.408Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.415Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.417Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.433nábrežie_Dunaj5021 SGWaAP
0.434Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP
0.436mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.456Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.456Michalský5895 SGWaAP
0.461radničné_námestie2159 SGWaAP
0.462Medický_záhrada1526 SGWaAP
0.465medická_záhrada1757 SGWaAP
0.470Námestie58800 SGWaAP
0.474Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.475Kollárovo_námestie2096 SGWaAP