Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hviezdoslavov_Kubín6428 SGWaAP
0.213recitačná_súťaž3981 SGWaAP
0.261prednes_poézia5428 SGWaAP
0.297umelecký_prednes6170 SGWaAP
0.410recitačná983 SGWaAP
0.430recitátorská505 SGWaAP
0.438recitátor9821 SGWaAP
0.438dejepisná_olympiáda1161 SGWaAP
0.440matematická_olympiáda3487 SGWaAP
0.484celoslovenské27631 SGWaAP
0.487Biblický_olympiáda1440 SGWaAP
0.490obvodné9155 SGWaAP
0.491Stredoškolský_odborná1422 SGWaAP
0.496recitátorka2554 SGWaAP
0.512recitačný_kolektív669 SGWaAP
0.527celoštátna_postupová1278 SGWaAP
0.529celoštátne13077 SGWaAP
0.532celoslovenská55453 SGWaAP
0.541krajské71417 SGWaAP