Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hutnícky1039 SGWaAP
0.440hutnícka5841 SGWaAP
0.543Banícky2829 SGWaAP
0.546Drevársky954 SGWaAP
0.568Strojársky881 SGWaAP
0.582SPŠ8650 SGWaAP
0.588Strojnícky528 SGWaAP
0.594Alejový1155 SGWaAP
0.596Hrnčiarsky2225 SGWaAP
0.612hutnícke1121 SGWaAP
0.615mlynská4633 SGWaAP
0.620SPŠ_strojnícka966 SGWaAP
0.620strojnícka3359 SGWaAP
0.622Trebišovský1123 SGWaAP
0.624Technický_univerzita14091 SGWaAP
0.624SOŠ_polytechnická710 SGWaAP
0.625Stredný_priemyselná8006 SGWaAP
0.626Mlynský5015 SGWaAP
0.634Komenský39932 SGWaAP
0.638SOŠ_drevárska985 SGWaAP