Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Husák14245 SGWaAP
0.238Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.328Biľak4031 SGWaAP
0.340Vasil_Biľak1340 SGWaAP
0.350Gottwald7208 SGWaAP
0.400Dubček18916 SGWaAP
0.418Antonín_Novotný1133 SGWaAP
0.421Stalin32834 SGWaAP
0.425Šrobár3298 SGWaAP
0.425Beneš14436 SGWaAP
0.433KSČ23660 SGWaAP
0.435Havel20851 SGWaAP
0.437Vasiľ_Biľak996 SGWaAP
0.476Tiso32737 SGWaAP