Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hurban15758 SGWaAP
0.244Hodža9730 SGWaAP
0.250Štúr34337 SGWaAP
0.337Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.370Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.388Šrobár3298 SGWaAP
0.388Francisci6950 SGWaAP
0.398Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.404Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.415štúrovec8822 SGWaAP
0.444Rázus4504 SGWaAP
0.448národovec10698 SGWaAP
0.463Bernolák8299 SGWaAP
0.464Vajanský19332 SGWaAP