Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Humenné166576 SGWaAP
0.112Snina70764 SGWaAP
0.187Michalovce165562 SGWaAP
0.195Stropkov49620 SGWaAP
0.213Svidník67541 SGWaAP
0.214Bardejov113057 SGWaAP
0.219Trebišov78388 SGWaAP
0.227stará_Ľubovňa54110 SGWaAP
0.228Vranov79733 SGWaAP
0.235Medzilaborce30551 SGWaAP
0.238Sabinov44079 SGWaAP
0.246Lipany26610 SGWaAP
0.281Topľa52321 SGWaAP
0.287Strážsky9709 SGWaAP
0.291Prešov605005 SGWaAP
0.298Sečovce14096 SGWaAP
0.305Sobrance20655 SGWaAP
0.335Kežmarok92871 SGWaAP
0.335Poprad303594 SGWaAP
0.350Veľký_Šariš12217 SGWaAP
0.354Rimavský_sobota32558 SGWaAP
0.354rimavská_sobota47804 SGWaAP