Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hugh10688 SGWaAP
0.232Stephen20788 SGWaAP
0.248Nicholas11333 SGWaAP
0.252Malcolm8234 SGWaAP
0.252William45051 SGWaAP
0.255Neil9345 SGWaAP
0.256Edward30995 SGWaAP
0.263John161282 SGWaAP
0.265Andrew26942 SGWaAP
0.272Bruce12175 SGWaAP
0.276James90635 SGWaAP
0.279Clark10991 SGWaAP
0.284Stewart8284 SGWaAP
0.288Brian24482 SGWaAP
0.289Stuart6924 SGWaAP
0.293Frederick4764 SGWaAP
0.294Gary17893 SGWaAP
0.297Bill35564 SGWaAP
0.298Ian21505 SGWaAP
0.298Henry35707 SGWaAP
0.301Moore12025 SGWaAP