Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hudba9984 SGWaAP
0.464hudba830534 SGWaAP
0.542Zvuk2080 SGWaAP
0.552Koncert7714 SGWaAP
0.601Tanec4297 SGWaAP
0.609hudobná212224 SGWaAP
0.615Umenie10218 SGWaAP
0.620Spev2081 SGWaAP
0.622Kapela1501 SGWaAP
0.622Pieseň9430 SGWaAP
0.630Kultúra10299 SGWaAP
0.634hudobný251583 SGWaAP
0.638Hudobný6525 SGWaAP
0.644Orchester5185 SGWaAP
0.648Kamera4560 SGWaAP