Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hrochoť6325 SGWaAP
0.254Poniky6335 SGWaAP
0.285Podkonice4253 SGWaAP
0.295Ľubietová6926 SGWaAP
0.303Zvolenský_Slatina3121 SGWaAP
0.308zvolenská_Slatina3158 SGWaAP
0.314Šumiac6098 SGWaAP
0.318voznica1492 SGWaAP
0.322detvianska_Huta1152 SGWaAP
0.336Valaský6279 SGWaAP
0.344čierny_Balog12426 SGWaAP
0.346valaská5676 SGWaAP
0.348Riečka2016 SGWaAP
0.351Hriňová18682 SGWaAP
0.362hontiansky_Nemec840 SGWaAP
0.363Voznica1087 SGWaAP
0.365Baláže2798 SGWaAP
0.373Ľupča17806 SGWaAP
0.374Polomka9427 SGWaAP
0.375Priechod3115 SGWaAP
0.375Detviansky_Huta728 SGWaAP
0.383horný_Hámre1333 SGWaAP
0.385Bzovík4398 SGWaAP