Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hrnčiarsky2225 SGWaAP
0.436hrnčiarska5419 SGWaAP
0.450Kukučínova7939 SGWaAP
0.460mlynská4633 SGWaAP
0.463Budovateľský1712 SGWaAP
0.465Jarmočný617 SGWaAP
0.468Mlynský5015 SGWaAP
0.470dargovský_hrdina1546 SGWaAP
0.475Sídlisko6588 SGWaAP
0.483Gorký7308 SGWaAP
0.483Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.483Dargovský_hrdina1905 SGWaAP
0.486Lipový3416 SGWaAP
0.489Družstevný4326 SGWaAP
0.491Hviezdoslavov2686 SGWaAP
0.492Trebišovský1123 SGWaAP
0.493Gaštanový1482 SGWaAP
0.497Obranca_mier2873 SGWaAP
0.500Poľný1885 SGWaAP