Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hraný507 SGWaAP
0.581hraný29007 SGWaAP
0.590Animovaný1549 SGWaAP
0.601Film2957 SGWaAP
0.611Igric1388 SGWaAP
0.623Premietanie501 SGWaAP
0.636Dokumentárny1274 SGWaAP
0.643film15298 SGWaAP
0.654animovaný40135 SGWaAP
0.654Dráma2095 SGWaAP
0.663Režisér947 SGWaAP
0.667dlhometrážny_hraný520 SGWaAP
0.681igric2134 SGWaAP
0.683Pásmo502 SGWaAP
0.685adaptovaný_scenár658 SGWaAP
0.688krátkometrážny2988 SGWaAP
0.691Horor450 SGWaAP
0.691Scenár3040 SGWaAP
0.694celovečerný_hraný2170 SGWaAP
0.695Muzikál521 SGWaAP
0.699Žáner700 SGWaAP
0.702Kamera4560 SGWaAP
0.703Komédia1119 SGWaAP
0.704dlhometrážny2530 SGWaAP
0.705Hudba9984 SGWaAP