Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hrúz1328 SGWaAP
0.467Lenčo1607 SGWaAP
0.495Pavel_Hrúz610 SGWaAP
0.497Mitana1640 SGWaAP
0.522Balla6186 SGWaAP
0.526Štrpka1745 SGWaAP
0.527Strmeň984 SGWaAP
0.532Reisel1096 SGWaAP
0.534Stacho6336 SGWaAP
0.534Ondruš13379 SGWaAP