Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Houston14719 SGWaAP
0.207Denver10217 SGWaAP
0.214Dallas26235 SGWaAP
0.254Portland7434 SGWaAP
0.257Cleveland11185 SGWaAP
0.278Atlanta29687 SGWaAP
0.299New_Jersey24548 SGWaAP
0.304Minnesota19532 SGWaAP
0.307San_Antonio7719 SGWaAP
0.308Philadelphia24565 SGWaAP
0.312Oklahoma5079 SGWaAP
0.313Boston48801 SGWaAP
0.318Los_Angeles73446 SGWaAP
0.324Chicago60967 SGWaAP
0.324Toronto36097 SGWaAP