Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hotel59606 SGWaAP
0.251hotel812144 SGWaAP
0.343Apartmán3401 SGWaAP
0.360Penzión6061 SGWaAP
0.374grand_Hotel675 SGWaAP
0.398penzión123137 SGWaAP
0.401hotelový_komplex9692 SGWaAP
0.441Wellness7720 SGWaAP